facebook tracking
Avdelning

Ekonomi/IT

Connect
Budget, redovisning, upphandling, IT

Avdelningen servar hela företaget inom områdena administration, fakturering, ekonomisk redovisning, data/IT samt upphandling och diarie.

Resultatuppföljning och framtagande av ekonomiska rapporter, som följer upp hela företagets och affärsområdenas verksamheter med nyckeltal och utfall, som underlag för åtgärder och planering ligger i avdelningens ansvarsområde.

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor