Avdelning

Biogas

Connect

AffärsområdeBiogas producerar två produkter, Biogas och Biogödsel. Affärsområdet ansvarar för hela kedjan från mottagning och förbehandling av matavfall via rötning och uppgradering till försäljning av fordonsgas på våran tankstationer i Borås. Biogödsel är den rötrest som återstår efter att matavfallsslurryn har passerat rötkammaren. Affärsområdet tar också hand om den rågas som bildas i rötkamrarna på avloppsreningsverket. Även denna gas uppgraderas och säljs som fordonsgas på våra tankstationer.

Affärsområdet utför även två driftsuppdrag på entreprenad åt andra affärsområden inom bolaget. Drift av slambehandlingen på avloppsreningsverket och drift av sorteringsanläggningen för hushållsavfallet.

För att sköta ovanstående uppdrag krävs det många olika kompetenser: miljöarbetare, maskinförare, drifttekniker och ingenjörer.
Biogasen är ett viktigt miljöområde och affärsområdet jobbar med två centrala kretslopp i staden, matens kretslopp och vattnets kretslopp. Det är ett väldigt operativt arbete där man får ta ett stort eget ansvar. Biogasproduktionen är en processindustri som pågår dygnet runt alla dagar om året. På Affärsområde Biogas finns det mycket specialistkompetens inom t ex process, gas och biogödsel.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu bättre för våra medarbetare.
Vi strävar efter att erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi har ett omfattande friskvårdsarbete.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100 View page

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
 • Ann Wernersson
 • Caroline Tran
 • Ewa Bideberg
 • Filip Hedeving
 • Janet Albertsson
 • Jennika Töllenius
 • Linda Wilhelmsson
 • Pauli Haapasaari
 • Thomas Norving
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor