facebook tracking
Avdelning

Strategisk utveckling

Connect
Strategisk utveckling

Strategisk Utvecklingsavdelning är ledningens stab.
På Strategisk utveckling jobbar vi med framtiden. Vi skapar förutsättningar för vårt bolag att bli framtidens samhällsbyggare. Genom omvärldsbevakning och benchmarking håller vi koll på vad som påverkar bolagets förutsättningar och vilka trender vi måste påverka eller följa. Vi tar fram underlagen till ledningens strategiarbete.

Vi hanterar förslagsverksamhet och idégenerering. Vi genomför studier och analyser inom olika områden för att kunna lägga upp forsknings- och utvecklingsstrategier. Vi genomför utvecklingsprojekt på uppdrag av ledningen. Vi ansvarar för framtagning av bolagets övergripande handlingsplaner. Vi åtar oss, genom vår ledning, uppdrag från våra ägare. Vi deltar i internationella nätverk och aktiviteter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom våra verksamhetsstyrningssystem, och vi utvecklar hela tiden kvalitets-miljö-risk-säkerhets- och materialområdena för våra verksamheter.

Vi som arbetar på avdelningen har olika bakgrunder inom teknik, kemi, miljö, ekonomi etc. vi utgör ett litet tvärsnitt av bolagets kompetensspridning, och är inte spjutspetsspecialister, men goda generalister.

Att arbeta inom staben, nära ledningen, med bolagets framtida strategier och utmaningar är mycket inspirerande. Många av bolagets ledande befattningar har haft en tidigare befattning på Strategisk utveckling.

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu bättre för våra medarbetare.
Vi strävar efter att erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi har ett omfattande friskvårdsarbete.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100

Gässlösa avloppsreningsverk

Gässlösavägen 38
504 41 Borås Vägbeskrivning 033-358100

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor