facebook tracking
Avdelning

Verksamhetsstyrning

Connect
Verksamhetsstyrning

Avdelningen för Verksamhetstyrning ansvarar för styrning av kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och risk för bolagets samtliga verksamheter. Detta innefattar också att tillse att verksamheten har kunskap om och följer samtliga för verksamheten gällande lagar, förordningar och tillstånd, samt ha ett fokus på ständiga förbättringar inom hela verksamheten. Bolaget har valt att göra detta genom att låta certifiera sig inom Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 samt Arbetsmiljö OHSAS 18001. Dessa certifieringar upprätthålls och utvecklar verksamheten genom årligen återkommande tredjepartsrevisioner. Avdelningen skall också tillse att säkerhets- och riskmedvetenhet och arbete utförs i förhållande till de viktiga samhällsfunktioner som bolaget ansvarar för.

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu bättre för våra medarbetare.
Vi strävar efter att erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi har ett omfattande friskvårdsarbete.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100

Gässlösa avloppsreningsverk

Gässlösavägen 38
504 41 Borås Vägbeskrivning 033-358100

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor