facebook tracking

VA-strateg till Affärsområde VA

Borås Energi och Miljö AB tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, el, fjärrkyla och biogas. Bolaget erbjuder energi- och avfallstjänster, sköter avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. Vi är 300 medarbetare och omsättningen uppgår till cirka 1 miljard. Bolaget håller nu på med att bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk under projektnamnet Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.

Som VA-strateg arbetar du direkt under VA-chef med utveckling och långsiktig planering på affärsområdet. Affärsområdet arbetar med långsiktig planering och drift av den allmänna VA-anläggningen i Borås Stad i egen regi och beställer projektledning och underhåll av andra avdelningar inom Borås Energi och Miljö. 

VA-strategen skall ha förmåga att planera, samordna och följa upp verksamheten inom tilldelade uppdrag. Vidare skall VA-strategen bedriva tilldelade uppdrag på ett kostnadsmedvetet sätt. Aktiviteter som genomförs skall vara i linje med företagets mål, riktlinjer, rutiner och policys. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Ansvara för utvecklingsprojekt inom hela affärsområdet och specifikt:  

 • Utveckling och förändringar av VA-taxan
 • Vara huvudansvarig för VA-frågorna i samband med översiktlig planering såsom ny översiktsplan och Götalandsbanan.
 • Svara på remisser från Borås Stad som nya detaljplaner
 • Utveckling av affärsmöjligheterna för VA
 • Bistå affärsområdet i juridiska frågeställningar
 • Driva och utveckla arbetet med Borås Stads VA-plan och dess föreslagna aktiviteter
 • Driva och utveckla Borås Stads VA-utbyggnadsplan
 • Driva vattenskyddsfrågor och vara sakkunnig vid ärende kring skyddsföreskrifter och försiktighetsåtgärder
 • Driva Borås Stads arbete med dagvattenhantering
 • Diva processen för förnyelse/investeringsplanering av ledningsnäten och processanläggningar på VA. 
 • Bedriva förstudier och strategiska långsiktiga utredningar för att säkerställa dricksvattenproduktionen och avloppsrening
 • Verksamhetsutveckling av affärsområdet.

 • Driva säkerhetsfrågor på affärsområdet

Din bakgrund och personliga egenskaper

 • Hög social kompetens, lätt för att få kontakt med personal inom företaget och med externa kontakter.
 • Kommunikativ förmåga – verka för en öppen kommunikation både externt och internt inom företaget.
 • Ta eget ansvar, ge aktiv återkoppling på utfört arbete och resultat samt söker kon­struktiva samtal och lösningar.
 • Förmåga att skapa bra relationer till kunder, medarbetare och chefer.

Kunskapskrav  

 • Högskoleutbildning som är relevant för tjänsten
 • Minst 3-års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
 • God datavan
 •  Stor vikt kommer att lägga på de personliga egenskaperna hos den sökande

Bra att veta

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer att genomföras.

Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen som är 22 februari. För mer informat­ion om tjänsten är du välkommen att kontakta VA-chef Per Karlsson på telefon 0708-104457.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför Borås Energi och Miljö alltid bakgrundskontroller på personer som är aktuella för anställning.

Inför varje rekrytering tar vi beslut om vilka rekryteringskanaler vi ska använda och därför un­danber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryte­ringshjälp.

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu bättre för våra medarbetare.
Vi strävar efter att erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi har ett omfattande friskvårdsarbete.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor