facebook tracking
Avdelning

HR

Connect
Personalutveckling och arbetsmiljö

Företaget måste ständigt arbeta med att utveckla personalen för att svara upp mot omvärldens höga krav. Personalutveckling verkar både strategiskt och operativt i personalfrågor och har ett stödjande och konsultativt arbetssätt mot övriga organisationen.

Detta innebär också ansvar för samverkan med arbetstagarorganisationerna, myndigheter och att hantera arbetsrätt och förhandlingar (lagar och avtal).

Löne- och personaladministration, rekrytering, kompetensutveckling, hälso- och friskvård samt övergripande arbetsmiljö samt samordning av brandskydd och brandfarlig vara ingår i ansvarsområdet.

Vi är en liten avdelning på fyra personer som har mycket intressanta och utmanande arbetsuppgifter.

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor