Avdelning

Energi

Connect

I dag är vi personalmässigt få medarbetare med stort ansvarsområde fördelat på ett antal specialister och omsätter > 500 mnkr inom våra Affärsområden, Energi & Vattenkraft.

Vi arbetar med inköp av skogsråvaror till våra biobränslepannor och inköp av utsorterat brännbart avfall inkl. avfallsbränsleimport till våra avfallspannor. För att planera in alla leveranser av bränsle kräves ett stort logistikengagemang.

Vi ansvarar för återföring av bioaska till skog samt transport av miljöfarlig aska till Norge.

Hos oss ligger all driftplanering av våra produktionsanläggningar (vattenkraft, fjärrvärme, fjärrkyla och processånga) inkl. hantering av producerad- och konsumerad el via ett elhandelsbolag som agerar på Nordpool.

Vi ansvarar för energi- och CO2 skattedeklarationer, inlämning av uppgifter till SCB, NOx-deklaration, miljörapportering, kontakt med myndigheter (Miljöskyddskontoret, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket), handel med elcertifikat och utsläppsrätter etc.

Vi ansvarar för 3:epartsbesiktningar (tryckkärl mm) samt större underhållsaktiviteter som kräver en gedigen underhållserfarenhet på både el och meksida.

Vi genomför avancerade tryckfallsberäkningar på fjärrvärmenätet, energianalyser samt Martessimulering i samband med produktionsplanering och budgetarbete.

Vi har lagt ut viss verksamhet på entreprenad, bl.a. drift och underhåll av beredningsanläggningen (kontrollant på plats) på Sobacken som ser till att rätt fraktion körs in till avfallspannorna samt drift och underhåll av samtliga produktionsanläggningar som innebär en daglig dialog avseende drift, underhåll och produktionsoptimering.

Vi är ett fantastiskt härligt team där varje individ är unik med sina specialistkunskaper och där varje person är oerhört viktig för verksamheten.

Inom vårt affärsområde arbetar vi med massor av utmanande frågeställningar inom energisegmentet, miljöfrågor, deltar i intressanta investeringsprojekt, utmanade bränsletekniska frågor (avfall/biobränsle), handelsfrågor etc. som inom företaget ger många karriärmöjligheter.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en stabil bransch. Vi satsar mycket på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100 Se sida

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor