Avdelning

Projekt

Connect

Projektavdelningen arbetar projektorienterat med att genomföra investeringsprojekt inom bolagets verksamheter. Avdelningen genomför också större revisionsaktiviteter på uppdrag av affärsområdena samt svarar för företagets försäkrings-, elsäkerhetsfrågor och den tekniska anläggningsdokumentationen med tillhörande arkiv.

Totalt är vi 24 personer på avdelningen som arbetar huvudsakligen med projektering, projektledning och anläggningsdokumentation. Avdelningen är organiserad i tre grupper, projektgruppen (8), projekteringsgruppen (8) och dokumentationsgruppen (6) samt avdelningschef och en projektcontroller. För att klara de uppdrag som läggs på avdelningen resursförstärker vi med konsulter för olika insatser i verksamheten i första hand inom projekteringsgruppen.

Att arbeta på projektavdelningen
Borås Energi och Miljö AB verkar över många områden (fjärrvärme, fjärrkyla, VA, avfall, vattenkraft, biogas mm) vilket innebär att du kan vara med i många olika typer av projekt som är allt ifrån ombyggnation av en vattenkraftstation till att minimera tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet.

Att arbeta på projektavdelningen är väldigt utvecklande och varierande då du hela tiden ställs inför nya utmaningar i de olika projekten. Ena dagen sitter du med ekonomiuppföljning i projekten och nästa dag är du på arbetsområdet och försöker lösa ett akut problem som har dykt upp.
Du har även stor insikt i hur Borås stad förändras genom att du på ett eller annat sätt får vara med i deras projekt, planarbeten och strategier.

Varje år har medarbetaren och chefen ett utvecklingssamtal där en utvecklingsplan tas fram för att medarbetaren hela tiden ska utvecklas. Det kan handla om specifika utbildningar, mentorskap och andra utvecklingsredskap. Då bolaget verkar över flera stora områden finns det goda möjligheter att byta tjänster och utvecklas inom bolaget.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu bättre för våra medarbetare.
Vi strävar efter att erbjuda utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.
Vi har ett omfattande friskvårdsarbete.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100 View page

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100 View page

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@borasem.se
 • Ann Wernersson
 • Caroline Tran
 • Ewa Bideberg
 • Filip Hedeving
 • Janet Albertsson
 • Jennika Töllenius
 • Linda Wilhelmsson
 • Pauli Haapasaari
 • Thomas Norving
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor