Avdelning

Återvinning

Connect

Borås Energi och Miljö utför så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningar oavsett om det är en förskola eller ett vårdhem, en klädaffär eller en matvarubutik, en industriverksamhet eller ett slakteri. Vi skräddarsyr helhetslösningar för företag och verksamheter.

Vi hanterar material- och energiflöden. Delar avfallet är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till biogas genom rötning. Annat avfall är en råvara till industrin där man bland annat gör metallskrot till nya bildelar, gamla däck till sprängmattor och gamla plastförpackningar till bullerplank.

Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet. Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring som är så miljösäker som möjligt.

På vissa typer av avfall har vi som krav att det är sorterat, medan andra typer kan lämnas både sorterat eller osorterat. Det är dock en fördel för både dig och oss om det avfall ni lämnar är sorterat, av kostnadsskäl och för återförandet av materialen i kretsloppet.

Affärsområde Återvinning ansvarar för följande områden:

 • Deponi och Marksanering
 • Mellanlager för farligt avfall
 • Återvinningscentraler
 • Återvinningsstationer
 • Entreprenader och tjänster

Vi konkurrerar med övriga aktörer på den privata marknaden och av den anledningen jobbar vi väldigt nära försäljningsavdelningen som har en uppsökande verksamhet mot företag. Vi arbetar mycket med att utveckla affärer och att hitta bra avsättningar av material som stålskrot, papper m.m. Vårt mål är att lyfta avfallet uppåt i avfallstrappan till att nå målet ”det finns inget avfall”.

Vi kan erbjuda en spännande avdelning att arbeta på med varierande arbetsuppgifter då vi arbetar i en föränderlig verksamhet.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en stabil bransch. Vi satsar mycket på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100 Se sida

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor