Avdelning

Vatten och avlopp

Connect

Vatten är världens viktigaste livsmedel; både för människan, naturen och miljön. Vi på Borås Energi och Miljö arbetar med att skapa ett dricksvatten av högsta kvalitet och samtidigt rena vårt avloppsvatten.

AO vatten och avlopp ansvarar för distribution och produktion av dricksvatten i Borås, samt ansvarar för hela Borås stads avloppsvattenrening. Affärsområdet driver:

 • 5 vattenverk
 • 8 reningsverk
 • 62 mil dricksvattenledning
 • 48 mil spillvattenledning
 • 35 mil dagvattenledning

Verksamheten består till huvudsak av tre delar enligt nedan:

Produktion vatten; vattenverk, reservoarer och tryckstegringsstationer

Distribution; Näten för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Underhållsdelen är utlagd på entreprenad. Enheten ansvarar även för fjärrvärmenätet på uppdrag åt AO Energi.

Produktion Avlopp; avloppsreningsverk och pumpstationer. Slamhantering drivs av AO Biogas på uppdrag av VA.

Verksamheten är oerhört bred och spänner över många inriktningar. På AO VA jobbar vi bland annat med:

• Drift och underhåll

• Projektering och utredningar

• Processutveckling

• Driftoptimering och effektivisering

• Rörnätsunderhåll

• Biokemi och mikrobiologi

• Livsmedels- och vattenkemi

• Samhällsbyggnad och strategisk planering

• VA-ekonomi och juridik

• Laboratoriearbete

Att arbeta med vatten är en stimulerande och utvecklande verksamhet, där både tekniken och miljökraven ständigt driver oss till att bli bättre på vår verksamhet.

Att arbeta på AO VA innebär många möjligheter till personlig utveckling och specialinriktningar. Verksamheten har bland annat behov av specialister inom miljökemi, mikrobiologi, driftoptimering och samhällsplanering. AO VA har en lång erfarenhet av att låta personal växa in i nya arbetsuppgifter, varför möjligheterna till personlig utveckling inom affärsområdet är stora för den som vill och presterar.

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna.

Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. För att uppnå detta erbjuder en arbetsplats med utvecklande arbetsuppgifter i en stabil bransch. Vi satsar mycket på personalens hälsa med flera friskvårdsförmåner och aktiviteter. Vi har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner som komplement. Kretslopp, omtanke och framåt är våra värdeord som avspeglar sig både inom bolaget och ut till kunder.

 • Framåt

  Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

 • Omtanke

  Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter.

  Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

 • Kretslopp

  Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen.

  Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Västerlångg. 10
503 30 Borås Vägbeskrivning kund@borasem.se 033-358100 Se sida

Ryaverket kraftvärmeverk

Kilsundsgatan 14
504 68 Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Sobacken miljöanläggning

Rv 41
Borås Vägbeskrivning 033-358100 Se sida

Jobbar du redan på Borås Energi och Miljö AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@borasem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor